Management System Success is Management Success

   

 Looking for SUCCESS? In safety, or in any other area?

To find out more, go to the Succes in Safety page to find out more.

[1] Risk Management, Safety and Control of Loss - Protecting Your Organization

[2] Making Your Future - In Business and in Other Parts of Life 

 

 

 
My books Success in Safety Improvement Model Management System Success Improvement Process 17-Step Process Improvement Process Rating Management System Structure Management System Content Improving the Management System The Audit Management System Rating International Safety Rating System Accidents and Incidents Accident Investigation Protocol Safety Opinion Survey


Publications by Willem Top

English

 

This 314-page book (2104) contains an introduction to risk management, safety and loss control. While not for "experts", this book puts these subjects in proper business and management perspective showing their relation in the control of unwanted events that downgrade business efficiency, profitability and business continuation. Understanding how the areas can contribute to business results is essential to managing any company or organization and crucial to those who work as consultants - either internally or externally - assisting their management or client on their way to lasting profitability and success. Based on his experience since 1968, Willem Top shows the way through which the enduring success of a company can be secured.

In 2013 I published the book “How to Build a Management System that Works – Guide to Management Success”.  In 2014 when writing the book “Risk Management, Safety and Control of Loss – Protecting Your Organization” I came to dislike the title of the “How to Build” book and ended rewriting the text and republish the book under the title “How to make Your Future”.

Peter Drucker (1909 – 2005), management consultant, educator and author: “The best way to predict the future is to create it”.
 
To make your future, in business or otherwise, you need a plan and carry it out. And you need the knowledge and other resources to do what you need to do. This book contains the basic concepts and tools and the 17-step process as the pathway to build your plan or "management system". This process should help you reaching your objectives and add to the success and sustained profitability of your company or that of your client.
 
This 346-page book does not offer a cook book, "tick off", recipe approach to organizational improvement; it cannot be. But this book may help you to develop your own plan to make the future different from the present. While the focus of this book is on business organizations, the principles also apply to other parts of life where you want to move away from where you are now.
 
While using and adapting the 17-step process when helping clients to improve, the consultant - internal or external - will be able to create his own approach based on the successes of his clients.
 
Loss Control - Societal Implications (National safety Management Society) 

An article I wrote in 1978 and that was published in the "Journal of Safety Management" of the NSMS (National Safety Management Society). In the article, that has to be placed within the timeframe in which I wrote it, I was trying to relate the role of safety (and the safety manager function) to management autonomy. The basic message was: "either you regulate yourselves or someone will do it for you". That is true within a family, a neighborhood, a city etc. Of course within the context of my article, "someone" would be government.

Intended as a series of six articles explaining the International Safety rating System (ISRS), I ended up with only four as the publication of the magazine was stopped before I could finish. Of course, I hope that this was not the result of my writing.

An article that I wrote in 1992 for the National Safety Management Society Focus sec tion in the Occupational Hazards magazine.

An article that I wrote in 1993 for the National Safety Management Society (NSMS) magazin "Insights Into Management".

Reprint from the article I wrote for the book “Safety Performance Measurement”, European Process Safety Centre in 1996.

Reprint from the article I wrote for the book “Safety Performance Measurement”, European Process Safety Centre in 1996.

Nederlands (Dutch)

 Een artikel dat ik schreef in 1976 voor het blad Intermediair.

In 2013 schreef ik 4 korte artikeltjes voor het blad VCA Actueel, onder het hoofd "Doe meer met VCA." Het idee was om mensen te laten zien dat je met VCA meer kunt oden dan alleen maar een certificaat halen.   

Een artikel dat ik in 1983 schreef voor het blad Risicobeheer.

Een artikel dat ik rond 1983 schreef voor het handboek Bedrijfsveiligheid.

Een artikel dat ik in 1983 schreef voor het Belgische blad Promosafe.

Een artikel dat ik in 1985 schreef voor het blad Procestechniek.

Een artikel dat ik in 1988 schreef voor het blad Milieumarkt.

Een van de twee boekjes die ik schreef in 1988, aangepast in 2006. Dit boekje heb ik niet geschreven voor de deskundigen op het gebied van risk management, veiligheidsmanagement of verliesbeheersing (loss control). Het geeft een algemeen overzicht van wat er zo komt kijken bij die onderwerpen. In het boekje heb ik getracht de onderwerpen neer te zetten in het brede kader van probleemoplossing als essentieel onderdeel van de management functie. De tekst van het boekje kunt u naar eigen inzichten gebruiken maar het is niet bedoeld voor commerciële activiteiten - daarvoor moet u mijn toestemming hebben.

Een van de twee boekjes die ik schreef in 1989. Dit boekje heb ik niet geschreven voor de deskundigen op het gebied van risk management, veiligheidsmanagement of verliesbeheersing (loss control). Het boekje heb ik destijds geschreven vanuit de ervaring die ik toen had met het International Safety Rating System (ISRS). De tekst van het boekje kunt u naar eigen inzichten gebruiken maar het is niet bedoeld voor commerciële activiteiten - daarvoor moet u mijn toestemming hebben.

Een artikel dat ik schreef in 1989 voor het blad Petrochem. Korte beschrijving van veiligheidsmanagement, model en proces. Het bekende model van Heinrich en Bird is in feite een negatief model in die zin dat de toonzetting negatief is: falen van management leidt tot ongewenste gebeurtenissen. In dit artikel heb ik het model positief neergezet: een goed management systeem (als uiting van goed/verantwoordelijk management) leidt tot gewenste gebeurtenissen en tot succes.

Een artikel over risicofinanciering dat ik schreef in 1990 voor het Praktijkboek Financieel Management.

Een artikel dat ik in 1990 schreef voor het Praktijkboek Financieel Management.

Een artikel dat ik rond 1990 schreef voor het handboek Bedrijfsveiligheid.

Een artikel dat ik schreef in 1991 voor het Handboek Veiligheid, gezondheid en welzijn. Beschrijving van het HEB model voor veiligheidsmanagement. Het ogenschijnlijk simpele model HEB blijkt bij nader inzien toch niet zo eenvoudig. Eenvoudig lijkt erg goed maar alles op een hoop gegooid - daar is niet mee te werken. Processen en modellen moeten in een bepaalde mate gedetailleerd zijn voordat zij begrijpbaar worden en je ermee kunt werken.

Een artikel dat ik in 1991 schreef voor het blad Petrochem.

Een artikel dat ik schreef in 1993 voor het blad PetroChem. In het artikel onderscheid ik drie "bronnen" van waaruit het milieu belast wordt: (1) belasting binnen de toegestane normen, (2) belasting ten gevolge van ongewenste, en (3) bewuste - frauduleuze - belasting van het milieu. De belasting genoemd onder punt 2 is met name te beheersen via een goed milieu management systeem dat kan worden opgezet aan de hand van referentiekaders zoals ISO 14000 maar ook het IERS, het International Environment Rating System dat parallel aan het ISRS  werd ontwikkeld door DNV.

Een artikel dat ik in 1993 schreef voor het blad Petrochem. In het artikel geef ik het ontstaan weer van de VCA (Veligheids Checklist Aannemers). Eerder ik 1989 nam ik het initiatief dat in 1994 leidde tot VCA certificatie.

 

 

 

  

 
View Willem Top's profile on LinkedIn  
 
 
Search website
 
 
 
© Copyright 2001/2012 Willem Top